Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

{:lt}GO Čempionatas{:}{:en}GO Championship{:}

September 3, 2017 @ 9:00 am

25€

{:lt}

Tee Times & Live Scoring for Sunday 3rd of Sep:

VIETA, DATA IR LAIKAS
Vieta: Sostinių golfo klubas (adresas: Pipiriškių km., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav.)
Data: 2017 rugsėjo 3 d. (sekmadienį)
Varžybų tvarkaraštis:
– Atvykimas, registracija: nuo 8:00 val.
– Startas: nuo 09:00 val. kas 10 min. nuo 1 ir 10 starto aikštelių (angl. running start). (*Varžybų komitetas pasilieka teisę koreguoti starto formatą, atsižvelgiant į dalyvių skaičių).

DALYVIAI
Varžybose dalyvauti turi teisę kiekvienas Lietuvos ir užsienio golfo žaidėjas mėgėjas, turintis LGF arba užsienio šalies federacijos HCP kortelę ir sumokėjęs metinį HCP lincencijos mokestį.
HCP limitas – 36. Dalyvių limitas – 112 dalyvių.

REGISTRACIJA
Žaidėjų registracija vyksta iki rugsėjo 1d. (penktadienis) 15:00 val.
Registruotis galite:
– Internetu: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1230071
– El. paštu: info@capitals.lt
– Telefonu (mob.): 8-619-99999
– Klubo registratūroje

Registruojantis būtina pranešti vardą ir pavardę bei tikslųjį meistriškumo įvertį (handikapą). Jei
pasibaigus registracijos laikui užsiregistravusiųjų bus daugiau nei varžybų organizatorių
numatyta dalyvių kvota, žaidėjai atrenkami vadovaujantis tokiais atrankos kriterijais (prioriteto
mažėjimo tvarka):
1) mažesnis žaidėjo tikslusis meistriškumo įvertis (handikapas);
2) ankstesnis registracijos laikas.

Likus 3 dienoms iki varžybų pradžios ir nepasiekus dalyvių limito, naujai besiregistruojantiems
žaidėjams galios tik vienas kriterijus – ankstesnis registracijos laikas.

TAISYKLĖS
Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis (2016 -2018),
LGF „Kietąja kortele“ 2017 bei vietinėmis Sostinių golfo klubo taisyklėmis.

FORMATAS
Tai individualios smūgio žaidimo (angl. stroke play) varžybos. Varžybas sudaro vienas 18
duobučių raundas.

SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ
Lygiųjų atveju A ir B kategorijose nugalėtojas bus nustatomas peržaidimo metu, žaidžiant 18 lauką nuo raudonų starto aikštelių tol, kol paaiškės nugalėtojas.
Lygiųjų atveju A, B kategorijose dėl likusių pozicijų aukštesnę vietą užims žaidėjas, kurio geresnis rezultatas paskutinėse 18, 9, 6, 3 arba paskutinėje duobutėje. Jei lygiosios išliktų, toks atgalinis skaičiavimas būtų taikomas ir pirmajam raundui.

GRUPĖS, STARTO LAIKAS
– Žaidėjų starto grupės bus sudaromos po 3-4 žaidėjus, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
– Startas nuo 09:00 val. kas 10 min. nuo 1 ir 10 starto aikštelių*. (*Varžybų komitetas pasilieka
teisę koreguoti starto formatą, atsižvelgiant į dalyvių skaičių: esant daugiau kaip 100 dalyvių gali
būti keičiamas starto formatas į du startus – rytinį ir pietinį)
– Žaidėjų pradinė starto eilė grupėse nustatoma atsitiktinumo tvarka ir atitiks starto protokole
įvardintą eiliškumą.
– Starto protokolai bus paskelbti liepos 28 d. (penktadienį) 16:00 val. Sostinių golfo klubo
interneto svetainėje (www.capitals.lt) bei bus galima teirautis telefonu 8-619-99999.

ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS IR APDOVANOJIMAI*
A kategorija          Bendra                 HCP 0-18                                     1, 2, 3 vieta           „Gross“
B kategorija          Bendra                 HCP 18.1-35.9                           1, 2, 3 vieta           Stableford

MOKESČIAI

25 € žaidimo mokestis SGK nariams
50 € žaidimo mokestis ne SGK nariams (į mokestį įskaičiuotas Green-fee mokestis).
*Pastaba: vakarienė į turnyro mokestį neįskaičiuota.

ŠVENTINĖ PROGRAMA:
Alaus degustacija
Apdovanojimų ceremonijos pradžia: sekmadienį 17.00.
Aprangos kodas: puošnus kasdieninis (angl. smart casual).

KITOS SĄLYGOS
Varžybų dalyviai gali turėti padėjėją (1 asmenį – mėgėją). Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama.
Golfomobiliais naudotis leidžiama.Elektroniniais, lazeriniais prietaisais, skirtais atstumui matuoti, naudotis leidžiama.
Sprendimus dėl nuostatų pakeitimų bei atvejų, nenumatytų šiuose nuostatuose, priima varžybų komitetas.

VARŽYBŲ KOMITETAS
Harri Ahtiainen
Gediminas Mamkus (vyr. teisėjas){:}{:en}

Tee Times & Live Scoring for Sunday 3rd of Sep:

LOCATION, DATA AND TIME

Place: Capitals Golf Club (address: Pipiriškės km, Pastrėvio sen., Elektrėnai municipality)

Date:September 3, 2017 (Sunday)

Schedule of competitions:

– Arrival, check-in: from 8:00.

– Start: 09:00. Every 10 mins From 1 and 10 start-up sites. (* The competition committee reserves the right to adjust the start format, taking into account the number of participants)

 

PARTICIPANTS

Any amateur Lithuanian and foreign golf player who has a LGF or foreign country HCP card and has paid a yearly HCP livelihood fee has the right to
participate in the competition.
HCP limit – 36. Limit of participants – 112 participants.

 

REGISTRATION

Registration of players takes place until Friday September 1st. (Friday) at 15:00 You can register:

– The Internet: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1230071

– El. Mail: info@capitals.lt

– Telephone (mob.): 8-619-99999

– At the club’s reception

When registering, it is necessary to provide a full name and precise mastery rating (handicap). If after the registration deadline there will be more than the participation quota provided by the organizers, the players will be selected according to the following selection criteria (descending order of priority):

1) lower player precise skill estimation (handicap);

2) the previous registration time.

3 days prior to the start of the competition and without reaching the limit of participants, only one criterion, the previous registration time, will be valid for newly registered players.

 

RULES
The competition will be governed by R & A Rules and USGA approved golf rules (2016-2018), LGF Solid Card 2017, and local rules of the Capital Golf Club.

 

FORMAT
This is an individual stroke play competition. The competition consists of one 18-hole round.

 

SOLVING SOLUTIONS

In the case of a tie, in the categories A and B, the winner will be determined by lower handicap winning. 

GROUPS, START TIME

– The players start-up groups will be made up to 3-4 players, depending on the number of participants
– Starting from 09:00. Every 10 minutes From 1 and 10 startup sites *. (* The competition committee reserves the right to adjust the start format, taking into account the number of participants: if more than 100 participants can change the start format for two starts – the east and south);
– The starting lineup of the players in the groups is determined by the random order and corresponds to the ranking specified in the start protocol.
– Starting Protocols will be announced on July 28th. (Friday) 16:00 On the Capitals Golf Club website (www.capitals.lt), you can also call on 8-619-99999.

 

CATEGORIES OF GAMES AND AWARDS *
Category A HCP 0-18 1, 2, 3rd place Gross
Category B HCP 18,1-35.9 1, 2, 3 place Stableford with HCP Gross

 

FEES
25 € fee for SGK members
50 € game fee for non-SGK members (including the greenfee).

 

Holiday program:
GO Beer tasting
The beginning of the award ceremony: Sunday 17.00. Clothing code: Smart casual.

 

OTHER CONDITIONS

Participants may have an assistant (1 person is an amateur). Simple and electric buggies are allowed.
Golf cars are allowed to use.

Electronic, laser devices for measuring distance are permitted.
Decisions on amendments to provisions and cases not provided for in these Regulations shall be adopted by the competition committee.

 

THE COMMITTEE OF OPERATIONS
Harri Ahtiainen
Gediminas Mamkus (Senior judge)

{:}

Details

Date:
September 3, 2017
Time:
9:00 am
Cost:
25€

Venue

{:lt}Sostiniu Golfo klubas{:}{:en}The Capitals Golf Club{:}
Pipiriskes village, Pastrevis ward,
Elektrinai, Elektrenai municipality LT-21331 Lithuania
+ Google Map
Phone:
+370619 99 999
Website:
www.capitals.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *